admin
Xuất bản ngày 28/09/2018
1 Bình luận

Có nên để người yêu đau lòng vì quá khứ của mình luôn tái diễn?


Có nên để người yêu đau lòng vì quá khứ của mình luôn tái diễn?
Nếu đã là quá khứ thì đừng nên để cho tái diễn lại ở hiện tại cho dù với bất kỳ lý do gì thì điều đó là chính bạn đang làm tổn thương người yêu bạn.....
3 Thích
135 Lượt xem
4.3 (4) Phiếu bầu